• Shirakanezaka

  【Name】 Shirakanezaka Solar Power 【Location】 Kagoshima-shi, Kagoshima Pref. 【Commercial Operation】 September, 2014 【Output】 8.10MW 【Equipment】 Panel : Mitsubishi
  PCS : TMEIC

 • Ichikawa

  【Name】 Ichikawa Clean Power 【Location】 Ichikawa-machi, Hyogo Pref. 【Commercial Operation】 September, 2015 【Output】 1.13MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Huawei

 • Kasama

  【Name】 Kasama Clean Power 【Location】 Kasama-shi, Ibaraki Pref. 【Commercial Operation】 Feb, 2016 【Output】 1.31MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Huawei

 • Kumagaya

  【Name】 Kumagaya Clean Power 【Location】 Kumagaya-shi, Saitama Pref. 【Commercial Operation】 March, 2016 【Output】 1.41MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Hitachi

 • Nasu

  【Name】 Nasu Clean Power 【Location】 Nasu-machi, Tochigi Pref. 【Commercial Operation】 March, 2016 【Output】 1.68MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Hitachi

 • Mito

  【Name】 Mito Clean Power 【Location】 Mito-shi, Ibaraki Pref. 【Commercial Operation】 September, 2016 【Output】 1.25MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Hitachi

 • Katori

  【Name】 Katori Clean Power 【Location】 Katori-shi, Chiba Pref. 【Commercial Operation】 December, 2016 【Output】 2.37MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Huawei

 • Tenzan

  【Name】 Tenzan Clean Power 【Location】 Saga-shi, Saga Pref. 【Commercial Operation】 October, 2017 【Output】 2.74MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Huawei

 • MuroranⅡ

  【Name】 MuroranⅡ Clean Power 【Location】 Muroran-shi, Hokkaido Pref. 【Commercial Operation】 January, 2018 【Output】 1.93MW 【Equipment】 Panel:Suntech Power
  PCS:Huawei

 • MuroranⅠ

  【Name】 MuroranⅠ Clean Power 【Location】 Muroran-shi, Hokkaido Pref. 【Commercial Operation】 August, 2018 【Output】 2.25MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Huawei

 • TakeoⅡ

  【Name】 TakeoⅡ Solar Power 【Location】 Takeo -shi, Saga Pref. 【Commercial Operation】 October, 2018 【Output】 1.4MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : Huawei

 • Tottori

  【Name】 Tottori Clean Power 【Location】 Tottori-shi,Tottori Pref. 【Commercial Operation】 September, 2019 【Output】 4.56MW 【Equipment】 Panel : Canadian Solar
  PCS : SMA

 • Kochi

  【Name】 Kochi Clean Power 【Location】 Kochi-shi,Kochi Pref. 【Commercial Operation】 December, 2020 【Output】 1.5MW 【Equipment】 Panel : Canadian Solar
  PCS : Delta Electronics

 • Tsu

  【Name】 Tsu Clean Power 【Location】 Tsu-shi, Mie Pref. 【Commercial Operation】 Apr,2021 【Output】 21.8MW 【Equipment】 Panel : Suntech Power
  PCS : HUAWEI